Zwermers – Pan~// Catwalk

Onze kleding is een uitdrukking van wie we zijn, willen zijn, en soms moeten zijn. Wat zegt die tweede huid over ons? Draagt de mens kleding of wordt de mens door kleding gedragen?

Zwermers is gefascineerd door de kracht van de tweede huid en gaat in het project Pan~// Catwalk steeds op zoek naar het verbeelden en verzamelen van een zo inclusief mogelijke collage van menstypes.

Het leidmotief blijft kleding en identiteit, het format blijft herkenbaar; via schijnbaar eindeloze opsommingen van menstypes maakt Zwermers enerzijds voelbaar hoe snel we elkaar beoordelen op basis van onze kleding(uitingen) en anderzijds viert het gezelschap de verscheidenheid en diversiteit van mensen.