Zaterdag 22 juni 

/ 14.00 uur

Buitenplaats Vinckeboom

PIM KORSTEN

Talks

Vanaf € 7 euro

ANDERE SPEELDATA

Zaterdag 22 juni / 16:00 uurBekijken

Generatieve artificiële intelligentie (AI) is nog steeds dé hype van dit moment, en dat is terecht: generatieve AI zal een grote impact hebben op onze economie (bijvoorbeeld voor thema’s zoals de toekomst van werk en productiviteit), onze samenleving (bijvoorbeeld in de manier waarop we met elkaar communiceren), onze politieke democratie (bijvoorbeeld in de vorm van nepnieuws, en subtiele beïnvloeding), en onze cultuur en ethiek (bijvoorbeeld hoe we omgaan met computers en slimme machines).

General Purpose Technology

 (Generatieve) AI mag daarom ook met recht een ‘general purpose technology’ worden genoemd, op gelijke voet met elektriciteit, verbrandingsmotor, de stoommachine en de computerchip, die onze leefwereld, maar ook onszelf en onze cultuur ingrijpend veranderd hebben. In dit programma wordt kort uitgelegd wat generatieve AI precies is. Vervolgens gaan we reflecteren op de ‘metaforen’ die voor AI we gebruiken: is het een machine, een gereedschap/tool, een robot, een fabriek? En wat zeggen deze metaforen over ons begrip en onze relatie tot AI, en welke plaats zij inneemt in onze leefwereld? Op basis van deze metaforen snijden we aantal belangrijke filosofische thema’s aan, zoals de vraag wat creativiteit is, wat generatieve AI betekent voor onze autonomie en ethisch bewustzijn, hoe we moeten nadenken over onze verhouding tussen mens en machine/computer en wat onze verantwoordelijkheid daarin is, en meer. 

Over de maker

Pim heeft een achtergrond in continentale filosofie en macro-economie. Bij FreedomLab bevindt zijn onderzoek zich op het snijvlak van technologie, maatschappij, cultuur, en economie. Bij FreedomLab onderzoeken we de belangrijkste trends en ontwikkelingen, stellen daar filosofische en culturele vragen bij, en maken scenario’s om te begrijpen waar de toekomst naartoe beweegt. Afgelopen jaar heeft FreedomLab veel onderzoek gedaan naar (generatieve) AI en wat dit betekent voor de Nederlandse digitale economie en de samenleving, zoals de toekomst van werk, de toekomst van de democratie, en de opkomst van virtuele leefwerelden. Binnen het onderzoek is Pim geïnteresseerd in een breed scala aan onderwerpen, voorl in de filosofie van geschiedenis en economie, metamodernisme en culturele antropologie.