Artistieke visie Kunsten op Straat

Podium voor buitentheater

Kunsten op Straat  biedt al bijna dertig jaar een podium voor artiesten op het gebied van straattheater. In opdracht van Kunsten op Straat komen internationale artiesten naar Overijssel om hun voorstellingen te laten zien aan een breed publiek. Wij kiezen voor kwalitatief, hoogwaardige voorstellingen die nog niet eerder in Nederland zijn getoond. Op onze festivals tonen wij voorstellingen die indruk maken door schoonheid, technische hoogstandjes of een onorthodoxe, verrassende uitvoering.

Onderzoek en producties

Nationale en internationale theatermakers komen via Kunsten op Straat een periode in Diepenheim werken en verblijven in de theaterwerkplaats: Werkplaats Diepenheim. Soms om onderzoek te doen, maar ook om voorstellingen te maken. In beide gevallen worden zij gekoppeld aan het festival Heimland. Daar tonen ze aan het publiek wat hun verblijf in Diepenheim heeft opgeleverd.

Kunsten op Straat heeft een groot netwerk van gerenommeerde makers uit binnen- en buitenland. We geven ze de mogelijkheid om zich te kunnen ontplooien en een product neer te zetten die vervolgens elders gespeeld kan worden. In het segment van buitentheater zie je vaak dat makers geen faciliteiten hebben om een voorstelling te maken. Werkplaats Diepenheim is voor hen een uitermate geschikte locatie. De werkplaats zorgt voor de faciliteiten, de maker  voor de invulling.

Sociaal-artistieke producties

Als we de veranderingen in de samenleving duiden, lijkt er sprake te zijn van een omslag in het denken vanuit ‘een systeemwereld’ naar het denken vanuit ‘de leefwereld’. Minder denken vanuit beleid en meer vanuit activiteit. Van grootschalig naar kleinschalig. Van probleemgericht naar oplossingsgericht. Van formeel naar informeel. Van risicomijdend naar passie en plezier. Meer en meer wordt ingezien dat de focus van het individu verlegd moet worden naar de gemeenschap. Meer en meer wordt de noodzaak van herziening van de ideeën over vooruitgang, lineaire economie en hoe om te gaan met onze planeet gevoeld door een steeds groter deel van de wereldbevolking. Meer en meer wordt ingezien dat we met elkaar een nieuw verhaal moeten gaan schrijven over hoe we met elkaar en de aarde willen omgaan om er een leefbare, gezonde wereld van te maken. Waar woorden als economische groei, winst, hard werken, carrière maken en consumeren zijn ingewisseld voor woorden als circulaire economie, horizontale verbindingen, participatie, eenvoud en compassie.

Van oudsher hebben kunstenaars/theatermakers een voortrekkersrol vervuld in het inzetten van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Kunstenaars/theatermakers zijn per definitie vernieuwend en norm doorbrekend. Ze vertalen het belang van een bepaalde veranderingen en brengen dat door middel van hun werk naar buiten. Het stelt zaken ter discussie, het opent de weg naar nieuwe overtuigingen, het doorbreekt grenzen tussen individuen, groeperingen en naties. Als er geen normen doorbroken worden staan de ontwikkelingen stil. Een maatschappij die zich wil ontwikkelen heeft kunstenaars nodig. De grotere instituten raken steeds meer overtuigd van de noodzaak van veranderingen in een nieuwe richting.

Met onze locatietheaterproducties willen we deze thematiek over het voetlicht brengen. Deze producties ontwikkelen we veelal met partners en we betrekken er altijd amateurs bij. Cultuurparticipatie is uitgangspunt bij onze sociaal-artistieke producties.

Talentontwikkeling

Nieuwe makers  krijgen bij Kunsten op Straat de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Dit doen we door nieuwe makers te laten werken in de theaterwerkplaats. Dat kan zijn om onderzoek te doen, maar dat kan ook zijn door een concrete voorstelling te maken.

Om buitentheater en locatietheater ook in de toekomst een plek te geven in het cultuuraanbod, is het van belang dat jongeren hiermee in aanraking komen. Niet alleen om het te zien, maar zeer zeker ook om te doen. KRANG is de jongerentheatergroep in Diepenheim voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. KRANG maakt theater op een bijzondere locatie gebaseerd op een bestaande film en richt zich tot jongeren uit het hele land die daarover willen leren. Zo breed mogelijk; op de gebieden regie, film, decor, kostuum, promotie, productie, publiekswerving, koken, geluid, licht en muziek maken. Zodat jongeren die misschien niet zelf op de vloer willen staan, maar achter de schermen of achter de knoppen ook meedoen. Kortom: deelnemers werken binnen KRANG aan alles mee wat nodig is om een theaterproductie op locatie te maken.

Kunsten op Straat biedt workshops en cursussen aan voor gerenommeerde Nederlandse makers en voor net afgestudeerde en getalenteerde studenten van de volgende opleidingen: AKI (Enschede), ARTEZ Muziektheater (Nijmegen) en Dans (Arnhem) en Fontys Circus & Performance (Tilburg), Codarts Circus en Codarts Dans (Rotterdam) en ROC Twente Podium Academie (Almelo). Internationaal gerenommeerde artiesten (van diverse disciplines) nodigen we uit om met deze groep in de theaterwerkplaats aan hun vaardigheden te werken. Dit doen we twee keer per jaar.

Onze missie:

Kunsten op Straat wil met Theaterstoet, Heimland en de theaterwerkplaats haar kennis, ervaring en netwerk kapitaliseren om de sector van buitentheater naar een hoger niveau te tillen. We richten ons daarbij op artistieke vernieuwing en talentontwikkeling